OVĚŘOVÁNÍ
OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI
POZŮSTALOSTNÍ ŘÍZENÍ
TIPY A AKTUALITY
KONTAKT

 

 

Jsme kontaktním místem CZECHPOINT

 

Vyhotovujeme tak zejména

- výpisy z Obchodního rejstříku

- výpisy z Rejstříku trestů

- výpisy ze Živnostenského rejstříku

Dálkovým přístupem zhotovíme i výpisy z Katastru nemovitostí

Odměna za jeden výpis včetně DPH činí u jednoho výpisu 61 Kč, u výpisu z listu vlastnictví a výpisu u rejstříku trestů pak 121 Kč. Odměna se řídí závazným notářským tarifem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©2014 bohac-notar.cz                                   design by thedesign