OVĚŘOVÁNÍ
VÝPISY Z INFORMAČNÍHO SYSTÉMU VEŘEJNÉ SPRÁVY
OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI
POZŮSTALOSTNÍ ŘÍZENÍ
TIPY A AKTUALITY
KONTAKT

 

Notář je fyzická osoba, kterou stát pověřil notářským úřadem. Výkonem notářství se rozumí sepisování veřejných listin o právních jednáních, osvědčování právně významných skutečností a prohlášení, přijímání listin do notářské úschovy. Notářskou činnost vykonává notář nestranně.

 

Nabízíme zejména sepis následujících listin:

Smlouvy o převodu nemovitých věcí

Majetkové smlouvy manželů (snoubenců)

Pořízení pro případ smrti

Dohody se svolením k vykonatelnosti

 

Sepisujeme závěti, dovětky, povolání správce pozůstalosti, prohlášení o vydědění a o odvolání těchto pořízení. Po zjištění záměru a rodinné situace poradíme nejvhodnější řešení vyhovující ustanovením nového občanského zákoníku.

Námi pořízené listiny nebo listiny přijaté do úschovy se zapisují do Evidence právních jednání pro případ smrti vedené Notářskou komorou České republiky, takže je vždy zajištěno nalezení listiny v pozůstalostním řízení.

Odměna za sepis včetně DPH činí 2 178 Kč. Odměna se řídí závazným notářským tarifem.

 

 

 

 

 

©2014 bohac-notar.cz                                   design by thedesign