OVĚŘOVÁNÍ
VÝPISY Z INFORMAČNÍHO SYSTÉMU VEŘEJNÉ SPRÁVY
OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI
POZŮSTALOSTNÍ ŘÍZENÍ
TIPY A AKTUALITY
KONTAKT

 

Notář z pověření okresního soudu provádí úkony soudu v pozůstalostním řízení jako soudní komisař. Který notář bude v pozůstalosti pověřen, je dáno rozvrhem předsedy příslušného krajského soudu. V okrese Uherské Hradiště je dán územní princip, projednáváme tak pozůstalostní řízení po zemřelých, jejichž posledním bydlištěm byly obce:

Částkov, Hostějov, Kněžpole, Korytná, Kostelany nad Moravou, Kudlovice, Medlovice, Mistřice, Javorovec, Modrá, Nedachlebice, Nedakonice, Nezdenice, Nivnice, Ořechov, Ostrožská Lhota, Osvětimany, Polešovice, Rudice, Salaš, Tučapy,

Újezdec, Vážany a Velehrad.

Postup úřadů k zahájení pozůstalostního řízení: matrika místa úmrtí vystaví úmrtní list a zašle jej příslušnému okresnímu soudu, který zahájí řízení a pověří příslušného notáře. Ten po převzetí dědického spisu předvolá k sepisu úvodního informativního protokolu o předběžném šetření zpravidla vypravitele pohřbu uvedeného na úmrtním listě.

Rozhodnutí o odměně, úhradě hotových výdajů a DPH je součástí konečného usnesení. Odměna se řídí závazným notářským tarifem.

Dodatečné projednání pozůstalosti:

Zjistí-li se, že v původním řízení nebyl projednán nějaký majetek, je nutné řízení znovuzahájit. K tomu je třeba předložit žádost Okresnímu soudu v Uherském Hradišti a připojit opis úmrtního listu nebo původní dědické rozhodnutí. Pokud bylo původní řízení zahájeno po 1. 1. 1993 v našem úřadě, žádost vyhotovíme, pokud nám sdělíte přesné datum úmrtí. Příslušné původní rozhodnutí najdeme v našem archivu.

 

 

Formulář žádosti o dodatečné projednání pozůstalosti naleznete zde.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©2014 bohac-notar.cz                                   design by thedesign