OVĚŘOVÁNÍ
VÝPISY Z INFORMAČNÍHO SYSTÉMU VEŘEJNÉ SPRÁVY
OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI
POZŮSTALOSTNÍ ŘÍZENÍ
TIPY A AKTUALITY
KONTAKT

 

Notář je fyzická osoba, kterou stát pověřil notářským úřadem. Výkonem notářství se rozumí sepisování veřejných listin o právních jednáních, osvědčování právně významných skutečností a prohlášení, přijímání listin do notářské úschovy. Notářskou činnost vykonává notář nestranně.

U veřejné listiny je předpokládána její pravdivost a pravost údajů v ní obsažených. Lze ji použít jako důkaz při případných soudních sporech.

 

Nabízíme zejména sepis následujících listin:

Smlouvy o převodu nemovitých věcí

Majetkové smlouvy manželů (snoubenců)

Pořízení pro případ smrti

Dohody se svolením k vykonatelnosti

 

 

 

 

 

 

 

©2014 bohac-notar.cz                                   design by thedesign