OVĚŘOVÁNÍ
VÝPISY Z INFORMAČNÍHO SYSTÉMU VEŘEJNÉ SPRÁVY
OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI
POZŮSTALOSTNÍ ŘÍZENÍ
TIPY A AKTUALITY
KONTAKT

 

Notář je fyzická osoba, kterou stát pověřil notářským úřadem. Výkonem notářství se rozumí sepisování veřejných listin o právních jednáních, osvědčování právně významných skutečností a prohlášení, přijímání listin do notářské úschovy. Notářskou činnost vykonává notář nestranně.

 

Nabízíme zejména sepis následujících listin:

Smlouvy o převodu nemovitých věcí

Majetkové smlouvy manželů (snoubenců)

Pořízení pro případ smrti

Dohody se svolením k vykonatelnosti

 

Sepisujeme smlouvy o režimu oddělených jmění, smlouvy o zúžení nebo rozšíření rozsahu společného jmění manželů v zákonném režimu, i tzv. předmanželské smlouvy.

Smlouvy lze zapsat do veřejného seznamu - Seznamu listin o manželském majetkovém poměru, což podle nového občanského zákoníku nabývá na významu, do budoucnosti i vůči věřitelům.

Odměnu za sepis včetně DPH vypočteme po sdělení základních údajů telefonicky či emailem podle konkrétní situace. Odměna se řídí závazným notářským tarifem.

 

 

 

 

 

©2014 bohac-notar.cz                                   design by thedesign