OVĚŘOVÁNÍ
VÝPISY Z INFORMAČNÍHO SYSTÉMU VEŘEJNÉ SPRÁVY
OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI
POZŮSTALOSTNÍ ŘÍZENÍ
TIPY A AKTUALITY
KONTAKT

 

Notář je fyzická osoba, kterou stát pověřil notářským úřadem. Výkonem notářství se rozumí sepisování veřejných listin o právních jednáních, osvědčování právně významných skutečností a prohlášení, přijímání listin do notářské úschovy. Notářskou činnost vykonává notář nestranně.

 

Nabízíme zejména sepis následujících listin:

Smlouvy o převodu nemovitých věcí

Majetkové smlouvy manželů (snoubenců)

Pořízení pro případ smrti

Dohody se svolením k vykonatelnosti

 

V notářském zápisu se dlužník zavazuje, že ve lhůtě řádně a včas splní své závazky vůči věřiteli, jinak lze přistoupit k exekuci. V případě nesplacení závazku se věřitel vyhne soudnímu řízení (nalézacímu), kterým by bylo uloženo zaplacení dluhu. Notářský zápis tak nahrazuje tento rozsudek.

Odměnu za sepis včetně DPH vypočteme po sdělení základních údajů telefonicky či emailem podle konkrétní situace. Odměna se řídí závazným notářským tarifem.

 

 

 

 

 

©2014 bohac-notar.cz                                   design by thedesign