OVĚŘOVÁNÍ
VÝPISY Z INFORMAČNÍHO SYSTÉMU VEŘEJNÉ SPRÁVY
OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI
POZŮSTALOSTNÍ ŘÍZENÍ
TIPY A AKTUALITY
KONTAKT

 

PODŘIZOVÁNÍ SPOLEČNOSTÍ ZÁKONU O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH

Pokud nedochází k dalším změnám, přijde notářský zápis (samozřejmě včetně přípravy návrhu na zápis do obchodního rejstříku) u jednočlenné společnosti na 5 000 Kč, u vícečlenné na 4 000 Kč.

 

MOŽNOST PŘÍMÝCH ZÁPISŮ DO OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU

Od 15.5.2015 mohou notáři zapisovat společnosti a změny v nich do obchodního rejstříku sami, což znamená především časovou úsporu. Pokud však v době pořízení podkladového notářského zápisu nejsou shromážděny všechny potřebné listiny (typicky u prvozápisu společnosti), je nutné po jejich obstarání sepsat ještě osvědčovací notářský zápis. Poplatky za sepis podkladového zápisu se v podstatě nemění, osvědčovací zápis přijde na 1 000 Kč, za zápis do obchodního rejstříku se platí dalších 300 Kč, k tomu nutno připočítat DPH. Naopak se snižují při přímém zápisu notářem soudní poplatky za zápis do obchodního rejstříku.

Přikládám pro přehlednost změny a jejich finanční dopad u s.r.o.:

 

POPLATKY SPOJENÉ SE ZÁPISEM SPOLEČNOSTI (ZMĚN) DO OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU
  DOSUD NOVĚ
DRUH ZÁPISU SOUDNÍ
POPLATEK
ZA ZÁPIS
SEPIS
OSVĚDČOVACÍHO ZÁPISU A POPLATEK
ZA ZÁPIS
(VČETNĚ DPH 21%)
SOUDNÍ POPLATEK
ZA ZÁPIS
NOTÁŘEM
SOUČET POPLATKU NOTÁŘI
A SOUDU
PRVOZÁPIS 6 000 Kč 1 573 Kč 2 700 Kč 4 273 Kč
ZMĚNA S DOLOŽENÍM VŠECH LISTIN 2 000 Kč 363 Kč 1 000 Kč 1 363 Kč
ZMĚNA S POZDĚJŠÍM DOLOŽENÍM LISTIN 2 000 Kč 1 573 Kč 1 000 Kč 2 573 Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©2014 bohac-notar.cz                                   design by thedesign